Työmaavalvontaa kattavasti Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa Levin aluella ja pääkaupunkiseudulla.

Pyydä tarjous työmaavalvonnasta

”Vastaava mestari rakennustyömailla” on Google-hakujen kärjessä, eikä suotta. Onhan vastuu rakentamista koskevien määräysten noudattamisesta pääsääntöisesti rakennuttajalla. Tähän velvollisuuteen kuuluu hankkeen rakennuksen riittävästä valvonnasta huolehtiminen, joka sisältää maankäyttö- ja rakennuslain säännösten noudattamisen.


Työmaavalvonta pureutuu tuotantolaadun sopimuksenmukaisuuden varmistamiseen, virheiden ja ongelmien tehokkaaseen ennaltaehkäisemiseen ja varmistaa taloudellisten ja ajallisten tavoitteiden toteutumisen. Pohjanmaan Rakennuskonsultointi Ky tarjoaa työmaavalvontapalveluita kattavasti koko Keski-Suomen alueella.


Mitä mestarin työhön kuuluu?

Vastaava mestari valvoo, että lopputulos vastaa hankkeen asettamia teknisiä vaatimuksia ja rakennustyössä on noudatettu hyvää rakennustapaa sekä viranomaisten asettamia määräyksiä, normeja ja lakeja. Mestarin asiantuntijuudella estetään virheiden ja myöhempien ongelmien synty ja varmistetaan, että annetussa kustannusarviossa pysytään. Työmaavalvoja on rakennuttajan luottomies – neuvonantaja, joka suojelee rakennuttajan intressejä. Vastaava työnjohtaja on hankkeen eri osapuolten yhteyshenkilö, joka pitää langat käsissään.


Valvonta täydentää suunnittelussa luotua toimintakarttaa ja seuraa suunnitelmien oikeaoppista toteutumista. Mestari antaa suunnitelmia täydentäviä ohjeita ja tulkitsee teknisiä ohjeita. Rakennuttajan edun suojelemisen lisäksi työmaavalvonta informoi mahdollisista hanketta koskevista suoritushäiriöistä ja riskitekijöistä.

Ennakoiva toiminta minimoi riskit

Työmaavalvonnan tehtäväluettelo on pitkä. Se kattaa kaiken suunnitelmallisuuteen, perehtymiseen ja ennalta ehkäisyyn keskittyvän toiminnan. Valvoja muodostaa selkeän käsityksen käsillä olevasta työkohteesta ja halutusta lopputuloksesta. Asiantuntija tarkistaa urakka-asiakirjat ja laatii tehokkaan ja taloudellisen valvontasuunnitelman. Ajoissa tehdyt ilmoitukset tehdyistä havainnoista voivat säästää pitkän pennin hankkeen edetessä.

Valvonnalla varmistetaan, että hankkeella on tarvitut luvat, määräykset ja ohjeet ja että työ noudattaa sille asetettuja ajallisia, taloudellisia ja teknisiä vaatimuksia. Näin hanke etenee sujuvasti, turvallisesti ja ympäristön huomioiden. Välitavoitteet siivittävät työtä ja suunnitelman mukaiset työmenetelmät varmistavat toivotun työnjäljen ja laadun.

Valvontatoimet voivat kohdistua esimerkiksi louhintatöihin, suojaustoimiin, maa-aineksen laadun varmistamiseen tai erilaisiin talotekniikan toimenpiteisiin.

Tutustu myös rakennuttamispalveluihimme

Palvelemme kattavasti useilla eri alueilla tarpeittesi mukaan!

Soita 040 194 8818.

Yhteystiedot